Zijn mijn gegevens veilig bij APROPLAN?

Lola Ricca -

Uiteraard! 

Onze servers zijn gebaseerd in de super gesecuriseerde centra van Microsoft Azure. Deze servers zijn zeer goed beveiligd en betrouwbaar.

Daarenboven kan de applicatie enkel onder HTTPS- systeem gebruikt worden , wat ongeveer hetzelfde niveau van beveiliging is dan voor de banken.

Een veilig passwoord zou dus voldoende moeten zijn.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk