Lijst archiveren

Lola Ricca -

Nadat een lijst werd afgerond kan deze gearchiveerd worden, zodus inactief worden gemaakt.

De actieve punten die zich in deze lijst bevinden zullen hierdoor automatisch ook gearchiveerd worden.

 

archiveer_de_lijst.png

gearchiveerd.png

 

 

Men kan een lijst archiveren maar niet verwijderen vermits dit een definitieve actie is en dus niet ongedaan kan worden gemaakt.

 

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk