Inleiding

Eveline -

We hebben een HTML5 pagina ontworpen, waarin alle punten van de toegewezen persoon van een project, zijn samengevoegd. Bijvoorbeeld, als de onderaannemer zich aanmeld tot deze HTML pagina, zal hij al de punten zien voor dewelke (hij of zijn bedrijf) aangeduid is als de toegewezen persoon.

 

 

 

Hoe gaat dit in zijn werk ?

Wanneer u een onderaannemer punten gaat toewijzen, gaan alle deelnemers van het project een mail met hun toegewezen  taken ontvangen.

 

Wanneer u op de link in de mail klikt als onderaannemer, ziet u :

  • De eerste rij die de  lopende  punten groepeert.
  • De tweede rij neemt de punten terug die gedaan/ afgesloten zijn.

 

Daarbij, in de eerste tab kan u gebruik maken van de functie gedaan om aan te geven dat uw werk gerealiseerd werd.

 

 

 Andere mogelijkheden :

  • De inhoud van de informatie van het punt bekijken wanneer u de plan in bijlage en de photos opent.
  • Toevoegen van opmerkingen, die u waargenomen heeft op de werf.
  • Uw gerealiseerd werk documenteren aan de hand van foto's /documenten.

 

 

 

 

De lijst met statussen van de punten veranderen »
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk