Documenten uploaden op de Web applicatie

Eveline -

Nu dat u  uw project heeft aangemaakt, kan u documenten en plannen toevoegen. Deze plannen kunnen gedeeld worden met de deelnemers van het project en kunnen worden gebruikt om uw puntenlijsten te documenteren.

Tip : Een waarschuwingsbericht met alle nieuwe opgeladen documenten wordt dagelijks via mail verstuurd naar alle (actieve) deelnemers van het project.

 

U moet documenten  en hun structuur in mappen dat u zal aanmaken toevoegen, in het volledige project :

 

 

 

 • Selecteer de menu u bent de documenten van het project aan het bekijken.

 

 

 

 

 • Selecteer de functie voeg map toe om het hele structuur van uw mappen aan te maken.

 

 

 

 • Maak gebruik van de functie voeg een document toe om een document toe te voegen in de map dat u geselecteerd heeft.

 

Voeg documenten toe in een gepersonaliseerde puntenlijst.

 

 • Open de gepersonaliseerde puntenlijst.

* De "+" dient om een volgende occurrentie aan te maken, momenteel ben ik in occurentie 25.

 

 • Selecteer de menu u bent de documenten van het project aan het bekijken.

 

 

 • Maak gebruik van de functie voeg een document toe om een document te selecteren vanuit het volledig project. U kan ook een nieuw document toevoegen die niet deel uitmaakt van het project, door gebruik te maken van de functie upload (beneden rechts van het scherm). Deze zal onmiddelijk ingevoegd worden in de documenten van het volledige project.

 

Voeg documenten toe in een bestaand punt van de lijst.

 

 • Open de puntenlijst.
 • Selecteer de menu u bent de documenten van het project aan het bekijken.
 • Selecteer een punt in de lijst.
 • Maak gebruik van de functie voeg een document toe dat weergegeven wordt als volgt Deze werd teruggenomen uit de lijst met iconen dat u hieronder kan waarnemen.

 

 

 •  Selecteer een document in de lijst van het volledig project. U kan ook een nieuw document toevoegen die niet deel uitmaakt van het project, door de functie upload te selecteren ( beneden links van het scherm). Deze zal onmiddelijk ingevoegt worden in de documenten van de lijst van het volledig project.

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Hoe mijn Dropbox account verbinden aan AproPLAN? Documenten upladen via iOS »

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk