Voeg versies toe aan een document

Eveline -

Wanneer een document opgeladen wordt binnen AproPLAN, is het mogelijk een nieuwe versie van dit document toe te voegen.

 

Deze functie biedt heel wat voordelen ten opzichte van een « standaard » toevoeging van een nieuw document :


• De verschillende versies van een document zullen gegroepeerd blijven, hetgeen     een overzicht biedt op de evolutie van het document.

 

• Het is mogelijk om de verschillende versies onderling te vergelijken.

 


Opgelet ! Om deze vergelijkingsfunctie te gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat de nieuwe versie van het document hetzelfde oorsprongspunt heeft. Vooral in het geval van plannen, is het noodzakelijk om te controleren dat de tekeningen op het blad exact dezelfde positionering hebben. Indien niet, zullen verschillende versies van een tekening zich op verschillenden plaatsen in het « presentatiebad» bevinden, waardoor ze onmogelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. (bv : 1150mmx890mm)


Om een versie van een document toe te voegen, moet u de vorige versie van het document, dat opgeslagen is binnen APROPLAN, selecteren en klikken op voeg een versie van het document toe

 

 

En zoek de nieuwe versie op uw computer of in uw Dropbox account :


 

Tip : Voeg de nieuwe versie van het document toe in het vakje werkdocument en voeg een brondocument toe indien u dat wenst.

Het aantal documentversies wordt op deze manier weergegeven.

 
In dit geval zijn er twee documentversies.


Tip : De punten die toegevoegd zijn aan oude documentversies zijn nog steeds beschikbaar op de nieuwe versie en zullen automatisch op dezelfde plaats gezet worden.

 

« Werkdocument vs. Brondocument Vergelijk versies van een document op iPad »
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk