Exporteer de boomstructuur

Eveline -

Maak een Excelblad (*.xls) met al uw documenten die binnen AproPLAN opgeslagen worden. 

 

Hiervoor :

  • Maak gebruik van de functie exporteer structuur.


 

 

 

Hieronder  het resultaat van de export van een structuur met het formaat  *.xls.                                                                                                   

Dit is de informatie dat geëxtraheerd wordt en in een Excel document wordt gezet :

Naam van het document – Naam van het brondocument - Weg naar het document – Aantal versies – Naam van de oplader – Datum van oplading – Gearchiveerd?

 

                                                                                   

 

 

 

« Download een document
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk