Verwijder of archiveer een document

Eveline -

Enkel de oplader van het document of de administrator van het project kan het document vanuit APROPLAN archiveren of verwijderen (om te verwijderen moet men als auteur van het document, tenminste manager zijn).

 

Om een document te verwijderen, moet u : 

  • Het document selecteren.
  • De functie verwijder het document.

 

                                    

Wanneer een document meerdere versies heeft, zal het programma u stapsgewijs voorstellen om elke versie van het document te verwijderen vooraleer u het document volledig kan verwijderen.

 

Opmerking : Een document kan verwijderd worden, enkel en alleen als er geen opmerking aan gelinkt is, en als het niet gebruikt wordt in een lijst.

 

U archiveert een document wanneer u het niet meer nodig hebt in de lijst, maar het nog steeds wilt kunnen raadplegen. Wanneer een document gearchiveerd is door de oplader, dan is het gearchiveerd voor alle personen die toegang hebben tot de folder.

 

Om een document te archiveren, moet u :

 

  • Het document selecteren.
  • Gebruik maken van de functie archiveer het document.

 

 

U kan het document raadplegen en / of ontarchiveren wanneer u maar wilt, door te klikken op, archieven weergeven.    

 

                                           

                                                                           

 

De gearchiveerde documenten worden op deze manier weergegeven :

 
                                         

 

 Om een document te ontarchiveren, moet u :

  • Het gearchiveerde document selecteren.
  • Gebruik maken van de functie ontarchiveren.

 

 

« Wijzig een document Folderweergave van de documenten of weergave door miniaturen »
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk