Een punt aanmaken op IOS

Eveline -

  • Algemene punten :

U kan algemene punten toevoegen, die niet gelinkt zijn aan een specifiek document.

 

                                                        

  • Punten op documenten :

Om een punt op een plan aan te maken, moet u één van de gelinkte plannen aan de vergadering openen en het punt aanmaken.

Met een vinger klik, kan u ervoor kiezen een punt (+ photo)  toe te voegen.

 

 

                                                  

  • Vul de informatie van het punt in :

Vul de verschillende velden in en bewaar het


                                      

Tip!

Het  “!”aanduiden heeft geen gevolg. Er zal enkel een “!” weergegeven worden bij de belangrijke punten in de lijst.

 

 

 

  • Automatische data ingave :

Gebruik dezelfde onderwerpen. De meest gebruikte onderwerpen worden opgeslagen per Punch list item. Wanneer u een item uit de Punch list hebt geselecteerd, dan kan u gemakkelijk een onderwerp selecteren dat u al ingevoerd heeft.


                                             

 

 

 

 

« Enkele basisconcepten Een punt aanmaken op de WEB »

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk