Panoramisch overzicht

Eveline -

Het nieuwe rooster met punten zal u helpen om te werken met een groot aantal  punten, en om uw filters gemakkelijk aan te maken. Ook kan u uw project  opvolgen en beheren.

Om hier toegang tot te krijgen moet u de functie panoramisch overzicht in de menu puntenlijst selecteren. 

 

 

 

Overzicht : 

Dit nieuwe scherm lijkt op een Excel rooster, wat u de mogelijkheid gaat geven om een algemeen overzicht te hebben van al uw punten. Deze bestaat alleen voor de Web versie. 

 

 

 

Het Panoramisch zicht is opgesplits in 3-delen :

 • Het deel links, bevat het opzoekingsveld van elke kolom
 • Het centrale gedeelte van het rooster bevat de titels van de kolommen, die u het mogelijk maakt om u gegevens te sorteren.
 • Het rechtse gedeelte, bevat de gegevens van de punten

 

U vindt links van het scherm de vakjes die u kan aanvinken om uw acties te voltooien. De acties zijn (zie ook onder meer acties): archiveren, kopieren naar, afdrukken, wijzigen en verplaatsen naar een lijst.

 

De kolommen zijn : 

 

 • Nummer.
 • Lijst.
 • Onderwerp.
 • Lokaal.
 • Aanmaakdatum.
 • Vervaldatum.
 • Status.
 • Toegewezen.
 • Bijlage ?
 • archiveert ?
 • Belangrijk

Deze kolommen kan u makkelijk rangschikken en de breedte ervan aanpassen 

 

Opzoekingsveld in de koptekst :

In de koptekst van de kolommen (opzoekingsveld) is het mogelijk om uw gegevens in te voeren, zodat  de inhoud van het rooster gefilterd wordt.
 

Het opzoeken varieert  in functie van de de soort opzoeking :

 

Per nummer.

Wanneer u de menu selecteert heeft de keuze tussen :

 

 • Een nummer.
 • Een gelijkheid.
 • Een ongelijkheid : > X of < X
 • Tussen.
 • Kleiner dan.
 • Kleiner dan of gelijk aan.
 • Groter dan.
 • Groter dan of gelijk aan.
 • Een verscheidenheid van nummers: X:Y      

 

 

 

Per lijst :

 

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze tussen :

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Gelijk aan.
 • Niet gelijk aan.
 • Per bestaande lijsten.

 

 

Per onderwerp : U kan uw punten filteren per onderwerp.

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze tussen :

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Gelijk aan.
 • Niet gelijk aan.

                                  

   

 

Per categorieën : U kan uw punten filteren op basis van de categorieën en subcategorieën.

Wanneer u de menu selecteert, heeft u de keuze tussen :

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Gelijk aan.
 • Niet gelijk aan.
 • Per lijst van de gebruikte categorieën

  .

      

 

 

Per lokaal : U kan uw punten filteren per lokaal van uw project :

Wanneer u de menu selecteert, heeft u de keuze tussen : 

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Gelijk aan.
 • Niet gelijk aan.
 • Per lokalen lijst.

 

 

 

Per aanmaakdatum : U kan uw punten filteren per aanmaakdatum van uw punten.

Wanneer u op dit veld klikt, komt er een kalender tevoorschijn, die u de mogelijkheid geeft om een datum te selecteren. Deze zal weergegeven worden in het veld nadat u de kalender gesloten heeft.

 

 

 

Per vervaldatum : U kan uw punten filteren op basis van de vervaldatum van uw punten :

Wanneer u klikt op dit veld, komt er een kalender tevoorschijn, die u de mogelijkheid geeft om een datum te selecteren. Deze zal weergegeven worden in het veld nadat u de kalender sluit.

 

 

Per status : U kan uw punten filteren op basis van de status van uw punten. U kan bijvoorbeeld een lijst verkrijgen met al uw punten die lopende zijn.

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze uit :

 

 • De statussen gebruikt in het project. (Men kan filteren op actieve als inactieve statussen)

 

Per toegewezen persoon : U kan filteren op basis van de persoon of bedrijf die u toewijst.

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze tussen :

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Niet gelijk aan.
 • Per statussen lijst.

 

Per bijlage : U kan uw punten filteren per persoon of bedrijf die u toewijst.

Wanneer u de menu selecteert  heeft u de keuze tussen :

 • Ja.
 • Nee.

 

Archiveert ? : U kan filteren per gearchiveerde punten.

 

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze tussen :

 

 • Ja.
 • Nee.

 

Per auteur : U kan filteren naargelang de auteur van de punten.

Wanneer u de menu selecteert heeft u de keuze tussen :

 

 • Begint met.
 • Bevat.
 • Bevat niet.
 • Gelijk aan.
 • Niet gelijk aan.

 

 

Belangrijk : U kan filteren per per punt bij de welke het vakje belangrijk geactiveerd is.

 

Verplaatsen van de kolommen van het rooster overzicht :

Het is u mogelijk om de volgorde van de kolommen in het rooster te veranderen met  een Drag & Drop.

 

 

 

Sorteer optie :

 • Klik op de koptekst van een kolom om informatie te sorteren in het rooster
 • Het is ook mogelijk om op verschillende kopteksten te klikken, om toegang te hebben  op een veelvoudige sorteer optie.

 

 • Wanneer u klikt op een kolom:

 

  • De eerste klik sorteert de gegevens in een 'ascending' (= oplopende) volgorde
  • De tweede klik sorteert de gegevens in een 'descending' (= dalende) volgorde
  • De derde klik biedt de mogelijkheid om het sorteren te annuleren

 

 Details van een punt :

Dubbel klik op de 'lijn' van een punt om de details van dit punt  weer te geven. U kan een punt uitbrengen, commentaren toevoegen,  gearchiveerde commentaren afbeelden, een punt archiveren, een punt kopieren of het kopiëren in een lijst.

Dit paneel zal open blijven zodat, wanneer u op een andere ' lijn' van een punt klikt, de details afgebeeld zullen zijn. Sluit het door op de kruis boven rechts van het scherm te klikken of op de knop verberg de detail.

 

 

 

De functie bewaar filter geeft u de mogelijkheid om de filters die u vaak gebruikt op te slaan.

 

 

De functie ga naar lijst geeft u de mogelijkheid om de modus panoramisch overzicht te sluiten en terug te keren naar de klassieke weergave van de punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Een punt aanmaken op de WEB Punt opslaan en toevoegen »
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk