Volgende lijst aanmaken

Eveline -

Voor herhaaldelijke vergaderingen, moet u een onderscheid kunnen maken tussen de punten opgesteld tijdens de verschillende vergaderingen en kan u ze best ook allemaal samen in één lijst verzamelen.

 

U kan dus de punten laten evolueren door de versie van de lijst ook te laten evolueren.   Hiervoor klikt u op  maak de volgende lijst aan : de punten van de oorspronkelijke lijst blijven bestaan (en hebben een type nummering waardoor u de punten uit de vergadering 1 makkelijk kan terugvinden)  en de nieuwe punten zullen een nieuwe code hebben (lijst 1 à 1.0…, lijst 2 à 2.0…). 

 

Op die manier weet u perfect in welke werf vergadering u uw punten aangemaakt heeft. U kan een volgende lijst aanmaken wanneer u maar wilt op de web of op iOS.

 

Opgelet : Enkel de Administrator/ verantwoordelijke van een lijst kan "een volgende lijst aanmaken".

 

Om de volgende lijst aan te maken : 

  • Activeer de functie wijzig de lijst.

 

 

 

 

 

 

  •     Selecteer de functie maak een volgende lijst aan.                                                                            

 

 

Een bericht zal u dan aanduiden dat u bezig bent met het overgaan naar een volgende lijst en dat de nummering van uw nieuwe punten aangepast zal worden.

 

 

 

Opgelet : Als u de volgende lijst aanmaakt zonder dat u het rapport gaat genereren, zal het verslag van die vorige lijst niet meer afgedrukt kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

« De vergadering voorbereiden op de web applicatie

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk