Printzone van een punt

Lola Ricca -

Nadat u een punt heeft toegevoegd op een plan / document, kan u de zone afbakenen die weergegeven zal worden in het verslag.

 

1) Ga naar de documenten van het volledig project (zwarte kader) of naar de documenten van één van uw lijsten

of selecteer een bestaand punt, en wijzig het punt

(groene kader)

 

 

2) Hierin selecteert (dubbeklik) u het document waarop u een punt wilt toevoegen en waarvan u de printzone wilt bepalen.

- Uw document wordt met die dubbeklkik in het groot weergegeven hier klikt u op Punt toevoegen rechts bovenaan.

 

 

3) Nu kan u de gegevens van uw nieuw punt invullen om hierna links op het pin icoontje te klikken in de verticale strook.

 

- Op die manier kan u uw punt op uw plan aanduiden.

 

4) Eenmaal u het punt (pinnetje) heeft aangeduid op uw plan ziet u dat het icoontje printzone zichtbaar is, in diezelfde verticale strook.

 

 

 

5) Nadat u hierop heeft geklikt kan u zelf bepalen welke zone rond uw punt, later bij het genereren van uw verslag zichtbaar zal zijn.

 

- Dit kan u doen door het kadertje,  groter of kleiner te maken, aan de hand van de 4 hoeken.

-Vergeet hierna niet op op te slaan!

 

 

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk